Strona: Laboratorium Techniki Cieplnej / Zakład Ciepłownictwa i Klimatyzacji

Laboratorium Techniki Cieplnej

W laboratorium techniki cieplnej prowadzone są zajęcia praktyczne wyjaśniające podstawowe przemiany powietrza wilgotnego, procesy związane z przepływem ciepła, jak również przygotowane są stanowiska umożliwiające pomiar podstawowych wielkości fizycznych wykorzystywanych w technice. W sali znajduje się stanowisko do badań kolektorów słonecznych oparte na w pełni działającym układzie solarnym z kolektorem umieszczonym na dachu budynku K. 

Laboratorium badawczo - dydaktyczne wyposażone jest w stanowiska do pomiarów ciśnienia, pomiarów temperatury, pomiarów wilgotności i przemian powietrza wilgotnego, pomiarów współczynnika przejmowania i przewodzenia ciepła, kompletny układ solarny z płaskim kolektorem słonecznym oraz stanowisko z opomiarowaną centralą wentylacyjną.

W ramach prac badawczych realizowane są: pomiary parametrów produkcji ciepłej wody użytkowej z wykorzystaniem kolektorów słonecznych, pomiary parametrów systemów klimatyzacyjnych typu SPLIT, pomiary sprężu dyspozycyjnego centrali wentylacyjnej, pomiary systemów wentylacji naturalnej – grawitacyjnej, badania charakterystyk strumienia nawiewnego (zasięg, spadki ciśnienia, poziom ciśnienia akustycznego, strumienie izotermiczne), badania współczynników oporów miejscowych kształtek o zadanej geometrii, badania charakterystyk przepływowych przewodów wentylacyjnych o zmiennym przekroju oraz przewodów elastycznych, badania materiałów filtracyjnych i konstrukcji filtrów do oczyszczania powietrza wentylacyjnego, określanie strat ciśnienia w przewodach wentylacyjnych wykonanych z wełny mineralnej oraz przewodach z blachy stalowej, określanie zdolności tłumiącej ciśnienia akustycznego kanałów wentylacyjnych wykonanych z wełny mineralnej i blachy stalowej.

Laboratorium Techniki Cieplnej Laboratorium Techniki Cieplnej

Zajęcia wspomagane są przez liczne tablice i pomoce naukowe przygotowane przez producentów związanych z branżą instalacyjną.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję