Strona: Historia ZCiK / Zakład Ciepłownictwa i Klimatyzacji

Historia ZCiK

Historia

red. Bartosz Nycz

Historia jednostki

Dnia 1 czerwca 1967 na Wydziale Budownictwa Lądowego i Komunalnego WSI w Rzeszowie powstał Zespół Urządzeń Sanitarnych. Organizatorem jednostki był prof. zw. mgr inż. Tadeusz Gabryszewki z Politechniki Krakowskiej, zatrudniony w tutejszej uczelni na drugim etacie.
Od 1970 roku kierownikiem jednostki był doc. dr inż. Mieczysław Mysiak.

Od początku roku akademickiego 1973/75 Wydział Budownictwa Lądowego i Komunalnego stał się Instytutem Budownictwa i Inżynierii Środowiska, a Zespół Urządzeń Sanitarnych przemianowano na Zakład Inżynierii Sanitarnej. Jednocześnie na kierunku inżynierii środowiska uruchomiono studia magisterskie, powstały dwie specjalizacje: wodociągi i kanalizacja oraz ogrzewnictwo i wentylacja.

Likwidacja Zakładu Inżynierii Sanitarnej dnia 1 maja 1974 roku wiązała się z powstaniem dwóch oddzielnych jednostek: Zakładu Urządzeń Sanitarnych pod kierownictwem doc. dr inż. Mieczysława Mysiaka oraz Zakładu Kształtowania i Ochrony Środowiska, w którym funkcję kierownika pełnił wówczas dr inż. Marian Granops. Kolejny podział nastąpił 1 grudnia 1975 roku, z Zakładu Urządzeń Sanitarnych wydzieliły się: Zakład Wodociągów i Kanalizacji oraz Zakład Ogrzewnictwa i Wentylacji kierowany przez dr inż. Władysława Szymańskiego.
Do 1982 roku trwał rozwój jednostki, na początku lat osiemdziesiątych w Zakładzie Urządzeń Sanitarnych było zatrudnionych 18 pracowników naukowo-dydaktycznych.

W okresie istnienia Zakładu Ogrzewnictwa i Wentylacji były rozwijane prace z zakresu ogrzewnictwa, ciepłownictwa i wentylacji przy współpracy z zakładami przemysłowymi.
W tym czasie powstały dwa laboratoria dydaktyczno-naukowe: techniki cieplnej oraz ogrzewnictwa i wentylacji (stojące na dobrym poziomie technicznym). Szczególnie laboratorium techniki cieplnej miało bardzo dobre wyposażenie techniczne w odniesieniu do warunków krajowych. Jako pomoce dydaktyczne powstały skrypty do laboratorium techniki cieplnej, ogrzewnictwa oraz zbiór zadań do wentylacji.

W roku akademickim 1982/83 wstrzymano rekrutację studentów na kierunek inżynierii środowiska, a w konsekwencji 1.10.1985 roku rozwiązano Zakład Wodociągów i Kanalizacji oraz Zakład Ogrzewnictwa i Wentylacji. W ich miejsce utworzono Zakład Urządzeń Sanitarnych, w ramach którego powstała Pracownia Ogrzewnictwa i Wentylacji kierowana przez mgr inż. Stefana Opalińskiego. Pracownia funkcjonowała do 30 czerwca 1987 roku. Likwidacja pracowni i brak perspektyw spowodowały odejście wielu nauczycieli akademickich, część z nich nadal działała w Zakładzie Urządzeń Sanitarnych.  Na początku lat dziewięćdziesiątych w Zakładzie Urządzeń Sanitarnych pracowało  tylko osiem osób.

Po siedmioletniej przerwie, w roku akademickim 1989/90 miał miejsce pierwszy po reaktywacji kierunku inżynierii środowiska nabór na studia magisterskie. Od tego czasu datuje się ponowny rozwój jednostki. Obowiązki kierownika jednostki do 1991 roku pełni doc. dr inż. Mieczysław Mysiak, a po jego przejściu na emeryturę kierownikami jednostki byli: dr inż. Jan Szpakowski (1991-1994) oraz dr inż. Władysław Szymański (1994-1995). Zakład Urządzeń Sanitarnych w dniu 1.05.1995 roku przemianowano na Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków, a funkcję kierownika objął dr hab. inż. Janusz Rak, prof. PRz.
W lutym 1999 r. został powołany Zakład Ciepłownictwa i Klimatyzacji jako nowa jednostka na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej. Obowiązki kierownika Zakładu sprawował dr hab. inż. Jan Górski, prof. PRz. Od 2008 roku do 2017 roku funkcję kierownika pełnił dr hab. inż. Vyacheslav Pisarev, prof. PRz.

Stan osobowy jednostki w roku 2022

Nauczyciele akademiccy

Maria Bukowska, dr inż. od 1980

Elżbieta Rybak-Wilusz, dr inż. od 1993

Bożena Babiarz, dr inż. od 1995

Danuta Proszak-Miąsik, dr inż. od 2001

Sławomir Rabczak, dr inż. od 1999 (od 2017 kierownik jednostki)

Krzysztof Nowak, dr inż. od 2010

Paweł Kut, mgr inż. od 2017

Pracownicy inżynieryjno/naukowo - techniczni

Patryk Walas, od 2020

Doktoranci współpracujący

Ewelina Dec, mgr inż. od 2015

Osoby pracujące w przeszłości

Jan Górski, dr inż., 1977-1983

Tadeusz Peszko, mgr inż., 1975-1985

Grażyna Piejko, mgr inż., 1975-1985

Jan Opaliński, mgr inż., 1975-1980

Stefan Opaliński, mgr inż., 1975-1985

Władysław Szymański, dr inż. 1975–2005

Ryszard Olesiewicz, mgr inż.,1976-1983

Janusz Rząsa, mgr inż., 1981-1985

Waldemar Zacharski, mgr inż., 1981-1985

Witold Sztynder, mgr inż., 1981-1984

Halina Januś, mgr inż., 1981-1985

Zygmunt Froń, 1975-1985

Marek Grzyb, 1975-1979

Dominika Początek, 1977-1985

Andrzej Smoleński, inż. 1975-1982

Janina Szeredi, 1975-1982

Anna Barć, 1983 - 2016

Vyacheslav Pisarev, prof. dr hab. inż. 2002 - 2017 (kierownik)

Bartosz Nycz, mgr inż., 2015 - 2020

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję